УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ОКИСНЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК БАКТЕРІАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 14:579.8
 
РУДАВСЬКА Ганна,
д. с.-г. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОМОДАНОВА Валентина,
к. т. н., професор університету "Україна"

 
ОКИСНЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК БАКТЕРІАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
 
Подано хімічну сутність і значення окиснювально-відновних процесів у біологічних системах. Наведено приклади, які підтверджують, що окиснювально-відновний потенціал (ОВП) є кількісною мірою окиснювальної чи відновлювальної здатності біологічних систем, особливо молочних. Результати проведених досліджень розширюють значення ОВП для оцінки якості молока та дають підстави розглядати його як перспективний показник бактеріальної безпечності молочних продуктів.
 
Ключові слова: молоко, якість, мікроорганізми, титрована кислотність, активна кислотність, реакції окиснення – відновлення, окиснювально-відновний потенціал.

  ОКИСНЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК БАКТЕРІАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

ЗМІНА ВМІСТУ КАРОТИНОЇДІВ У БАКЛАЖАНОВИХ СНЕКАХ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 664.844
 
ДЬЯКОВА Юлія,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОРЛОВА Наталія,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету

  
ЗМІНА ВМІСТУ КАРОТИНОЇДІВ У БАКЛАЖАНОВИХ СНЕКАХ ПРИ ЗБЕРІГАННІ
 
Науково обґрунтовано способи збереження та підвищення вмісту каротиноїдів у сушеній овочевій продукції. Досліджено вміст каротиноїдів у сушених баклажанових снеках протягом тривалого зберігання залежно від виду паковання. Статистично обраховано базисні темпи приросту вмісту каротиноїдів протягом зберігання, а також збагачення β-каротином сушених баклажанових снеків.
 
Ключові слова: конвективне сушіння, каротиноїди, β-каротин, сушені баклажанові снеки, стабілізація.

  ЗМІНА ВМІСТУ КАРОТИНОЇДІВ У БАКЛАЖАНОВИХ СНЕКАХ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ АКРИЛОВИХ ДИСПЕРСІЙ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 667.6
 
КОМАХА Володимир,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
СВІДЕРСЬКИЙ Валентин,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ АКРИЛОВИХ ДИСПЕРСІЙ
 
Наведено результати досліджень реологічної поведінки систем карбонат – водна акрилова дисперсія при різних швидкостях зсуву потоку. Показано, що карбонати українських родовищ є активними наповнювачами по відношенню до водних дисперсій полімерного зв’язуючого в складі композицій водно-дисперсійних фарб.
 
Ключові слова: реологічна поведінка, енергетичний стан поверхні, межа текучості, водні суспензії карбонатів, наповнені акрилові дисперсії.

 РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ АКРИЛОВИХ ДИСПЕРСІЙ

АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАОЛІНІВ УКРАЇНСЬКИХ РОДОВИЩ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 667.6
 
МЕРЕЖКО Ніна,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ШУЛЬГА Ольга,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАОЛІНІВ УКРАЇНСЬКИХ РОДОВИЩ
 
Наведено результати досліджень рівня адсорбції стирол-акрилового полімеру каолінами. Встановлено вплив таких властивостей каолінів, як питома поверхня, коефіцієнт фільтрації, тангенс кута діелектричних втрат та кут змочування наповнювача водою на ступінь його контакту з плівкоутворювачем. Досліджено вплив модифікації каолінів на протікання процесів взаємодії в системі мінеральний наповнювач – плівкоутворювач.
 
Ключові слова: каолін, властивості поверхні наповнювача, адсорбція полімеру, модифікування, поверхнево-активні речовини.

  АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАОЛІНІВ УКРАЇНСЬКИХ РОДОВИЩ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ З ТОВСТОЛОБИКА

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 664.38:639.38
 
ГУЦЬ Віктор,
д. т. н., професор Національного університету харчових технологій
 
ІВАНЮТА Анастасія,
к. т. н., асистент Національного університету біоресурсів та природокористування України
 
СИДОРЕНКО Олена,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ З ТОВСТОЛОБИКА
 
Досліджено закономірності змін якості структуроутворювачів під час зберігання. На основі кінетичної теорії моделювання встановлено гарантований термін зберігання структуроутворювачів на основі вторинної рибної сировини зтовстолобика.

Ключові слова: структуроутворювачі, прогнозування, якість, термін зберігання, кінетична теорія моделювання.

  ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ З ТОВСТОЛОБИКА