УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: sveta on . Posted in 2015-1

УДК 519.876.5:338.439
 
ЛУЦЬКА Наталія,
к. т. н., доцент Національного університету харчових технологій
 
САВЧЕНКО Тетяна,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Обґрунтовано доцільність застосування оптимального керування для об’єктів харчової промисловості. Запропоновано алгоритм оптимізації планування ресурсами виробництва, зокрема, розглянуто синтез оптимального керування технологічним агрегатом. Наведено математичні моделі об’єктів, які використовуються для оптимізації. На прикладі теплообмінника визначено оптимальні траєкторію системи та керування, вказані переваги адаптивної системи керування перед локальною.
 
Ключові слова: технологічний комплекс, об’єкт, математична модель, оптимальне керування, оптимальне планування, критерій.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)