УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2019_03(31)

Автор: sveta on . Posted in 2019_03(31)

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки"  3 (31) 2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 05.09.2019);
  • підписано до друку 30.09.2019. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2019(31)

З М І С Т  

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ
Притульська Н., Антюшко Д., Осика В.  
Маркування харчових продуктів: новели українського законодавства 5
   
ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
Лабурцева О.  
Комунікаційні бренд-стратегії торговельних мереж України 15
Кордзая Н., Ковалів І.  
Маркетингове дослідження вподобань споживачів продуктів оздоровчого харчування 29
   
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мотузка Ю., Кошельник А.  
Ринок аналогів молочних продуктів рослинного походження: світові тренди 38
Власенко І., Семко Т.  
Олійно-жирова галузь України: виклики та потенціал розвитку 50
Караваєв Т., Коломієць Т., Сім’ячко О.  
Взуття з текстилю в Україні: ринкові дослідження 60
   
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Мережко Н., Михайлова Г., Осієвська В.  
Постільні вироби: систематизація показників властивостей за моделлю Кано 75
   
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Белінська С., Камєнєва Н., Мороз О.  
Товарознавча оцінка рамбутана (Nephelium lappaceum L.) 87
   
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Гніцевич В., Гончар Ю.  
Технологія та якість низьколактозних емульсійних соусів 94
Кравченко М., Рибчук Л.  
Новітні технології марципанових паст 105