УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Випуск 2011.01(11)

Автор: Редактор on . Posted in 2011

 

 ЗМІСТ

Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію "Товарознавство і торговельне підприємництво: дослідження, інновації, освіта" 5

РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛІГОНЕНКО Л., КРАСНЕВИЧ Г.
Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні ........................................................................7
ГОЛОШУБОВА Н.
Розвиток торговельних мереж в Україні ....................................................................................15
ФИЛЮК Г., ШЕВЧУК О.
Тенденції розвитку споживчого ринку України .........................................................................24
ГРИГОРЕНКО Т.
Класифікація франчайзингових мереж ........................................................................................36
ТЕРЕЩЕНКО С., ГАЛЬКО С.
Управління ризиками під час митного контролю товарів ........................................................43
П’ЯТНИЦЬКА Г.
Просування товарів і торговельних послуг засобами інтернет-реклами .................................49
ЗУБКО О.
Методичні підходи до визначення рівнів технологічної місткості українського експорту .....59
Лазебна І.
Ринок кондитерських виробів України ......................................................................................67
Черняк Л., Пірковіч К.
Тенденції розвитку ринку взуття в Україні .................................................................................77
Наконечна А.
Виробництво та реалізація меблів в Україні ...............................................................................82

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ

ГЛУШКОВА Т.
Класифікація паперу для друку ....................................................................................................91
КАРАВАЄВ Т., СВІДЕРСЬКИЙ В.
Удосконалення класифікації лакофарбових матеріалів і покриттів ...........................................98
СІМ’ЯЧКО О., МАРЧУК Н.
Класифікація товарів для облаштування та декорування присадибної території ..................103
АНДРІЄВСЬКА Л.
Класифікаційні ознаки паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення ..................110

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ

КРАВЧЕНКО М., КРИВОРУЧКО М., АНТОНЕНКО А.
Технологія кулінарних виробів із прісного тіста підвищеної харчової цінності .....................115

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ГОЛУБ Б., ДАНИЛЕНКО С., РУДАВСЬКА Г.
Динаміка фізико-хімічних показників синбіотичних ферментованих молочних напоїв при зберіганні .....................................................................................................................................121
ДОРОХОВИЧ В., СОЛОВЙОВА О.
Оцінка якості цукру та цукрозамінників ....................................................................................127
ДУБІНІНА А., ЛЕТУТА Т., ТОМАШЕВСЬКА Р.
Порівняльна оцінка якості господарсько-ботанічних сортів гарбуза ......................................132

ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ НАСЕЛЕННЯ

ЄГОРОВ Б., МАРДАР М.
Стан харчування населення України ........................................................................................140
КОРЗУН В., СОБКО А.
Нормування фізіологічних потреб дітей дошкільного віку в макронутрієнтах .......................147

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

ОСИКА В., МОСТИКА К.
Удосконалення паперових пакувальних матеріалів для харчових продуктів ........................152
ПАСАЛЬСЬКИЙ Б., РОДЖ’ЄРС М., ЖМУДЬ Б.
Використання присадок на базі іонізованих рослинних олій в мастилах і паливі ................158
ЩЕРБІНІНА І.
Номенклатура показників якості корсетних виробів ................................................................170

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

БЕЛІНСЬКА С., ОРЛОВА Н., МОТУЗКА Ю.
Концептуальні засади гарантій безпечності харчових продуктів ...........................................176
ЛИХОЛАТ О., ВИШНІКІНА О.
Контроль залишкових гормональних препаратів у харчових продуктах ...............................183